Follow Us

Follow on Twitter    Follow on Facebook    YouTube Channel    Vimeo Channel    Tumblr    SoundCloud Channel    iPhone App    iPhone App

Call for Targeted Academic Boycott of Turkey

[Image via https://academicboycottofturkey.wordpress.com/] [Image via https://academicboycottofturkey.wordpress.com/]

[This call was released by Academics for Peace on 7 June 2017. The statement is also available in Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese (Mandarin), French, Finnish, German, Hungarian, Italian, Japanese, Kurdish (Sorani), Kurdish (Kurmanji), Norwegian, Persian, Russian, Spanish, and Swedish. For more information, click here; to sign on to this petition, click here.]

CALL FOR TARGETED ACADEMIC BOYCOTT OF TURKEY

DO NOT BE A PARTY TO CRIMES IN TURKISH HIGHER EDUCATION

Background

In January 2016, 2,212 academics working in or researching on Turkey signed a declaration calling on the Turkish government to end the war in the Kurdish region, seek a peaceful resolution of the decades-long Kurdish question, and allow international observers to monitor the situation in Kurdish towns and cities destroyed by security forces. Since then, the signatories, who came to be known as Academics for Peace, have been subjected to vindictive and punitive attacks ordered by the president, Recep Tayyip Erdoğan, and implemented through joint effort by the government and the higher education establishment.

The Academics for Peace have been accused of treason for calling on the Turkish government to end violence against its own citizens. Under instructions from the president, the government, the security establishment, the Higher Education Council, and the university rectors have all joined forces to exact “a heavy price” on Academics for Peace. The lynching campaign is still ongoing and has so far led to multiple waves of criminal and administrative investigations, detentions, dismissals, passport revocations and travel bans, denial of pension rights, and exclusion from the labor market through blacklisting of national insurance numbers.

Following the botched coup of July 2016 and the state of emergency in its wake, under the pretext of purging the loyalists of Fethullah Gülen movement—an ex-partner of the AKP regime that had also been complicit in the violations of academic freedoms and standards in Turkey—politically motivated attacks on academia and the whole public service sector in Turkey reached an unprecedented scale.  As of 30 April 2017, academic dismissals reached a staggering level of 5,295. This state of affairs demonstrates that the Turkish higher education system is used by the government and its political allies as a locus of patronage exchange and score settling, disguised under the veil of academic endeavor.

Violations of International Standards on Higher Education

The lynching campaign against Academics for Peace is in serious violation of the international standards of autonomy, academic freedom, and doctrine-free knowledge production in higher education. An evidence-based but by no means exhaustive list of violations includes the following:

 • University Rectors encourage staff and students to spy on and incriminate academics suspected of a critical stance towards the government, particularly the signatories of the Academic for Peace declaration;
 • A young academic, Dr. Mehmet Fatih Traş, committed suicide after his contract at Çukurova University was terminated and his job applications to several universities were turned down on the grounds that he was a security risk;
 • Graffiti on academic staff office doors, hate speech, and criminal threats against critical academics have become wide-spread practices used and tolerated on- and off-campus;
 • Students supporting dismissed lecturers are persecuted and dismissed;
 • The Higher Education Council (YÖK) and the University Rectors work with, and upon instructions from, the National Intelligence Agency and the police to draw up lists of academics to be dismissed;
 • Lists of dismissals are approved by the government and the President; and implemented via state of emergency decrees without the right for appeal;
 • The government-controlled publisher of academic journals (the National Academic Network and Information Centre – ULAKBIM) has instructed journal editors to remove Academics for Peace signatories from editorial and reviewer boards;
 • Conference organizers are excluding dismissed Academics for Peace signatories from conferences, seminars, and workshops under threats from and/or in collaboration with the government and higher education bodies;
 • The government-controlled Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) has: (a) terminated existing grants to and rejected funding applications by Academics for Peace; (b) terminated the scholarships to PhD students who signed the Academics for Peace declaration while researching in universities outside Turkey; (c) forced funded PhD students to submit statements on their research with a view to ensure that their research does not harm national interests; (d) forced Academics for Peace signatories to withdraw their names from published or under-review work that it had funded in the past; and (e) stopped printing books on the theory of evolution and has increased support for shady “research” projects that champion creationism.

Targeted Academic Boycott

Therefore, we call on all institutions of higher education, funding councils, academic and professional associations, and individual faculty members to boycott the Turkish higher education system. The aim of the academic boycott is ensuring that all dismissals are revoked and the persecution of academics, exacerbated under the state of emergency regime, is ended. The boycott is targeted against complicit universities and higher education institutions as follows:

 1. Declare a moratorium on ALL future collaborations with the Higher Education Council (YÖK) and the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), who violated the right to academic freedom and betrayed the international norms of higher education;
 1. Declare a moratorium on ALL future collaborations with rectors of the complicit universities, who not only violated the right to academic freedom and betrayed the international norms of higher education, but also acted like an extended arm of the intelligence agencies in their universities;
 1. Suspend the membership of all YÖK and TÜBİTAK officials and of all complicit university rectors in professional, business, and educational associations;
 1. Declare a moratorium on ALL future research collaborations with ANY complicit university (list at: link);
 1. Declare a moratorium on ATTENDING ANY future academic or professional conference/workshop/seminar sponsored and/or co-organized by or held at YÖK, TÜBİTAK, or any of the complicit universities in Turkey and elsewhere;
 1. Declare a moratorium on HOLDING or ORGANIZING ANY future academic or professional conference/workshop/seminar at any of the complicit universities in Turkey.

This targeted boycott call excludes: (a) arrangements/agreements designed to help/facilitate student exchange; and (b) requests from individual academics in Turkey for visiting fellowships or similar engagements with universities outside Turkey.

Academics for Peace – UK

Academics for Peace – France

Academics for Peace – Germany

KADEMELİ AKADEMİK BOYKOT ÇAĞRISI

Türkiye Üniversitelerindeki Suçlara Ortak Olmayın

Arka Plan

2016 yılının Ocak ayında, Türkiye’de çalışan ya da Türkiye üzerine araştırma yapan 2212 akademisyen, Türk hükümetine yönelik olarak, Kürt bölgesindeki savaşı sonlandırma, on yıllardır devam eden Kürt sorununa barışçıl bir çözüm bulma ve uluslararası gözlemcilerin, güvenlik güçleri tarafından yıkıma uğratılan Kürt kasaba ve şehirlerindeki durumu izlemesine izin verme çağrısını içeren bir bildiriyi imzaladılar. Bu tarihten itibaren, Barış için Akademisyenler adıyla bilinen imzacılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emirleri doğrultusunda hükümet ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulamaya konulan intikamcı bir cezalandırma kampanyasının hedefi haline gelmiş bulunuyorlar.

Barış İçin Akademisyenler, Türk hükümetini kendi yurttaşlarına uygulamakta olduğu şiddete son vermeye çağırdıkları için ihanetle suçlanıyorlar. Cumhurbaşkanının talimatıyla, hükümet, güvenlik güçleri, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite rektörleri, Barış için Akademisyenler’e “ağır bir bedel” ödetmek üzere güçlerini birleştirdiler. Linç kampanyası, çeşitli cezai ve idari soruşturmalar, gözaltılar, pasaport iptalleri ve seyahat yasakları, emeklilik hakkının ihlali ve emek piyasasından sosyal güvenlik numaralarının kara listeye alınması yoluyla dışlanma gibi pek çok biçimde devam ediyor.

Temmuz 2016 darbe girişimi ve takip eden olağanüstü hal döneminde, AKP rejiminin, daha önce akademik özgürlükleri ve standartları çiğnemek konusunda suç ortaklığı yaptığı eski ortağı Fethullah Gülen hareketini tasfiye etme gerekçesi altında, akademiye ve kamu sektörünün tamamına yönelen siyasal motivasyonlu saldırıları, benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşmış bulunuyor. 30 Nisan 2017 itibariyle, akademide işten atılmaların sayısı 5295’e yükseldi. Bu durum, Türkiye’de yükseköğretim sisteminin hükümet ve onun siyasi müttefikleri tarafından bir kayırmacılık ve hesaplaşma alanı olarak kullanıldığını göstermektedir.

Yüksek Öğrenimde Uluslararası Standartların İhlali

Barış İçin Akademisyenler’e yönelik linç kampanyası, özerklik, akademik özgürlük ve doktriner olmayan bilgi üretimi gibi yükseköğretimin belli başlı uluslararası standartlarını ihlal etmektedir. Kanıtlarla saptanmış ihlallerden bazıları şunlardır:

 • Rektörler, üniversite personelini ve öğrencileri hükümet karşıtı olduklarından şüphelenilen akademisyenlere, özellikle de Barış için Akademisyenler’e karşı muhbirlik yapmak üzere teşvik etmektedir;
 • Genç bir akademisyen, Dr. Mehmet Fatih Traş, Çukurova Üniversitesi’ndeki sözleşmesi sonlandırıldıktan ve çeşitli üniversitelere yaptığı iş başvuruları güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle reddedildikten sonra intihar etmiştir;
 • Akademisyenlerin ofislerinin kapılarına nefret söylemi ve suç unsuru içeren tehditleri içeren yazılama yapmak, kampüslerde ve kampüs dışında göz yumulan yaygın bir pratiğe dönüşmüştür;
 • İhraç edilen akademisyenleri destekleyen öğrenciler baskılara maruz kalmış ve ihraç edilmişlerdir;
 • Yüksek Öğretim Kurumu ve rektörler, Milli İstihbarat Teşkilatı ve polisle işbirliği içinde, hatta onların talimatları doğrultusunda ihraç edilecek akademisyenleri belirlemişlerdir;
 • İhraç edilecek akademisyenlerin listesi hükümet ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmakta, itiraz yolu kapalı olan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca ihraçlar uygulamaya konmaktadır;
 • Hükümet kontrolü altındaki akademik süreli yayınlar merkezi (ULAKBİM), dergi editörlerine yayın ve değerlendirme kurullarından Barış için Akademisyenler’in çıkarılması emrini vermiştir;
 • Konferans organizatörleri, hükümet ve yükseköğrenim kurumlarıyla işbirliği içerisinde ya da onlar tarafından tehdit edilmek yoluyla, Barış için Akademisyenler’i konferanslardan, seminerlerden ve çalıştaylardan dışlamaktadırlar;
 • Hükümet kontrolündeki Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) (a) Barış İçin Akademisyenler’in almakta oldukları mali destekleri sonlandırmış olup bu kişilerden gelen başvuruları da reddetmektedir; (b) Barış İçin Akademisyenler bildirisini imzalayan ve yurtdışındaki üniversitelerde araştırmalarını sürdüren doktora öğrencilerinin burslarını kesmiştir, (c) burslu doktora öğrencilerini, araştırmalarının ulusal çıkarlara zarar vermeyeceği yönünde ifadeler imzalamaya zorlamıştır, (d) Barış İçin Akademisyenler’in adlarının TÜBİTAK destekli yayınlardan ya da hakem sürecinde olan yayınlardan çekilmesini sağlamıştır ve (e) evrim teorisi üzerine kitap yayınlarını durdurarak yaradılış tezini empoze eden şüpheli “araştırma” projelerine desteğini artırmıştır.

Hedef Gözeten Akademik Boykot

Bu nedenlerle, bütün yükseköğretim ve mali destek kurumlarını, akademik ve profesyonel dernekleri ve akademisyen bireyleri Türkiye yükseköğretim sistemini boykota çağırıyoruz. Akademik boykotun amacı, ihraç edilenlerin işlerine geri döndürülmesi ve olağanüstü hal rejimi altında gittikçe şiddetini artıran akademisyenlere yönelik baskıların sonlandırılmasıdır. Boykot, aşağıdaki yöntemler yoluyla bu baskılara suç ortağı olmuş üniversitelere ve yükseköğretim kurumlarını hedef almaktadır:

 1. Akademik özgürlükleri ve yükseköğretimin uluslararası normlarını ihlal etmekte olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile BÜTÜN işbirliklerinin askıya alınması;
 2. Sadece akademik özgürlükleri ve yüksek öğretimin uluslararası normlarını ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda istihbarat kurumlarının üniversitelerdeki uzantısı olarak suç ortaklığı yapmış olan üniversitelerin rektörleri ile BÜTÜN işbirliklerinin askıya alınması;
 3. BÜTÜN YÖK ve TÜBİTAK çalışanlarının ve suç ortağı üniversitelerin rektörlerinin (liste için tıklayınız) profesyonel, ticari ve eğitimle ilgili kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması;
 4. Suç ortağı üniversitelerle  ile yapılacak BÜTÜN araştırma işbirliklerinin askıya alınması (liste için tıklayınız);
 5. YÖK, TÜBİTAK veya suç ortağı herhangi bir üniversite tarafından Türkiye içinde ve dışında düzenlenecek ve/veya desteklenecek olan BÜTÜN akademik ve profesyonel konferans, çalıştay ve seminerlere katılımın askıya alınması;
 6. Suç ortağı herhangi bir üniversite ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek ya da düzenlenecek olan BÜTÜN akademik ve profesyonel konferans, çalıştay ve seminerlerin askıya alınması.

Hedefe yönelik bu boykot şunları kapsamaz: (a) öğrenci değişimi hakkında düzenleme ve anlaşmalar; ve (b) Türkiye’deki akademisyenlerin ziyaretçi araştırmacı ya da benzer pozisyonlar için yurtdışındaki üniversitelere yaptıkları bireysel başvurular.

Barış İçin Akademisyenler – İngiltere

Barış İçin Akademisyenler – Fransa

Barış İçin Akademisyenler – Almanya 

If you prefer, email your comments to info@jadaliyya.com.

Announcements

D E V E L O P M E N T S

 

Apply for an ASI Internship now!

 
The
Political Economy Project

Issues a

Call for Letters of Interest
!

  

Jadaliyya Launches its

Political Economy

Page!
 

 


 

F O R    T H E    C L A S S R O O M 

Roundtable: Harold Wolpe’s Intellectual Agenda and Writing on Palestine


 

The 1967 Defeat and the Conditions of the Now: A Roundtable


 

E N G A G E M E N T 

SUBSCRIBE TO THE ARAB STUDIES JOURNAL

Pages/Sections

Archive