Gezi hareketinin ortak paydalari ve yeni orgutluluk bicimleri