Liberalizmin tasfiyesi ve Ortadogu'da alacakaranlik