Ekumenopolis ve Otesi: Imre Azem ile bir STATUS/الوضع Soylesisi