Beirut Event -- Manoug's Magic Lantern: Views onto Lebanon