Sa forsvarar Israel sitt angrepp mot Gaza – fem argument som inte haller